[PAGE_STYLE]

Veelgestelde vragen

Klik op onderstaande knoppen voor antwoorden op veel gestelde vragen

Beslag op inkomen

 • Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering

  U heeft een aanslag ontvangen die u niet heeft betaald. U bent hierover meerdere keren schriftelijk geïnformeerd. Omdat u niet heeft betaald is beslag gelegd op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht een deel van uw inkomen of uitkering in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan GGN invoned betaald om uw aanslagen te betalen. Als u in Nederland woont of verblijft, valt niet het gehele inkomen onder het beslag. Een deel daarvan mag u zelf houden, de zogenaamde beslagvrije voet. Wij berekenen deze beslagvrije voet voor u, op basis van de gegevens die u ons eerder heeft aangeleverd. Als u deze gegevens niet heeft aangeleverd, stellen wij een normbedrag beslagvrije voet vast. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Alle extra's, zoals vakantiegeld of een dertiende maand vallen voor 100% onder het beslag.

  Het beslag op uw inkomen kan alleen worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd te betalen op bankrekeningnummer IBAN NL68INGB0003086403 ten name van GGN Mastering Credit NV onder vermelding van het betalingskenmerk. Betaling is tevens mogelijk via iDEAL. Daarna sturen wij onmiddellijk een brief naar uw werkgever of uitkerende instantie om het beslag op te heffen.

 • De beslagvrije voet

  Wij berekenen de beslagvrije voet voor u, op basis van de gegevens die u ons eerder heeft aangeleverd. Als u deze gegevens niet heeft aangeleverd, stellen wij een normbedrag beslagvrije voet vast. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Alle extra's, zoals vakantiegeld of een dertiende maand vallen voor 100% onder het beslag.
  Als u het niet eens bent met de berekening van de beslagvrije voet kunt u alsnog de gegevens aanleveren. Dit moet met het formulier beslagvrije voet aan ons worden doorgegeven. De beslagvrije voet wordt niet met terugwerken kracht aangepast.

  Hierbij moet u ook bepaalde bewijsstukken van de gevraagde gegevens meesturen. De gegevens die u moet aanleveren zijn onder meer hoeveel huur u betaalt, de hoogte van uw premie ziektekostenverzekering, maar ook eventuele huur- en zorgtoeslagen.

  Als u of uw partner, naast het inkomen waar beslag op is gelegd, nog andere inkomsten heeft, ook als u niet gehuwd bent of buiten gemeenschap van goederen bent gehuwd, moet u dit opgeven. Met name de inkomsten van uw partner moeten worden opgegeven als daarom wordt gevraagd. Doet u dat niet, dan kan de deurwaarder besluiten dat uw beslagvrije voet wordt gehalveerd. Dat betekent dat er dus een groter deel van uw inkomen wordt ingehouden en niet aan u wordt uitbetaald. Wanneer uw gezinssituatie of uw inkomen wijzigt kan dit van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd door aan de deurwaarder. Als nodig zal de beslagvrije voet worden aangepast.