[PAGE_STYLE]

Veelgestelde vragen

Klik op onderstaande knoppen voor antwoorden op veel gestelde vragen

De deurwaarder

 • Ik heb een aankondiging bezoek belastingdeurwaarder ontvangen

  De deurwaarder komt op de datum die in de brief staat. Het dossier is nu bij de deurwaarder. Wij kunnen in dit stadium geen betalingsregeling afspreken of andere afspraken met u maken. U moet thuis zijn op het moment dat de deurwaarder langskomt. Met de deurwaarder kunt u verdere afspraken maken.

 • Ik heb betaald na de brief aankondiging bezoek, komt de deurwaarder nu alsnog?

  Als u heeft betaald, houdt dan altijd rekening met een verwerkingstijd van minimaal 2 werkdagen. Als de betaling bij GGN invoned is ontvangen wordt dit telefonisch aan de deurwaarder doorgegeven. Het is dus afhankelijk van de datum van betaling en ontvangst bij GGN invoned of de deurwaarder op tijd terug geroepen kan worden. U dient dus zo snel mogelijk te betalen na ontvangst van de brief aankondiging bezoek deurwaarder. 

 • Er is beslag gelegd op mijn inboedel en/of auto

  De deurwaarder heeft bij u een proces-verbaal 'beslag op roerende zaken' achtergelaten. In dit proces-verbaal staat wanneer de in beslaggenomen roerende zaken worden verkocht. U moet zo snel mogelijk contact met ons opnemen om te voorkomen dat deze verkoop door gaat. Het beslag kan enkel worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd en de bijbehorende kosten, te betalen op het bankrekeningnummer IBAN NL68INGB0003086403 ten name van GGN Mastering Credit NV onder vermelding van het betalingskenmerk. Betaling is tevens mogelijk via iDEAL. Hiermee voorkomt u de verkoop van uw inboedel of auto. 

 • Er is beslag gelegd op mijn onroerende zaak

  De deurwaarder heeft bij u een proces verbaal ‘beslag op onroerende zaken’ betekend. In dit proces verbaal staat op welk onroerend goed er beslag is gelegd. Dit beslag is ook ingeschreven bij het Kadaster en betekend aan de hypotheekverstrekker. Om te voorkomen dat de onroerende zaak wordt verkocht moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Het beslag kan enkel worden opgeheven door het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd en de bijbehorende kosten, te betalen op het bankrekeningnummer IBAN NL68INGB 0003086403 ten name van GGN Mastering Credit NV onder vermelding van het betalingskenmerk. Betaling is tevens mogelijk via iDEAL. Hiermee voorkomt u de verkoop van uw onroerend goed. 

 • Er is beslag gelegd op mijn bankrekening

  De deurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de deurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend. Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deel buiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag. Ook bedragen afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) vallen daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag. Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over uw rekening te beschikken.