[PAGE_STYLE]

Voor gerechtsdeurwaarders

Invoned staat voor Invorderingskantoor Nederland B.V. Invoned werkt in opdracht van gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden in Nederland. Wij vorderen alle lokale belastingen in, zoals bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen de verontreinigingsheffing of parkeerbelasting. Alle door de lokale overheid opgelegde belastingsoorten worden door Invoned ingevorderd.

U wilt in contact komen met Invoned omdat:

1. u van de inhoudingsplichtige informatie heeft ontvangen dat Invoned de eerste beslaglegger is óf
2. Invoned van de inhoudingsplichtige informatie heeft ontvangen dat u de eerste beslaglegger bent.

Via bovenstaande links kunt u verzoeken om informatie en verzoeken tot verdeling digitaal indienen of beantwoorden.