[PAGE_STYLE]

Voor gerechtsdeurwaarders

GGN invoned werkt in opdracht van gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden in Nederland. Wij vorderen alle lokale belastingen in, zoals bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen de verontreinigingsheffing of parkeerbelasting. Alle door de lokale overheid opgelegde belastingsoorten worden door GGN invoned ingevorderd.

U wilt in contact komen met GGN invoned omdat:

1. u van de inhoudingsplichtige informatie heeft ontvangen dat GGN invoned de eerste beslaglegger is óf
2. GGN invoned van de inhoudingsplichtige informatie heeft ontvangen dat u de eerste beslaglegger bent.

Via bovenstaande links kunt u verzoeken om informatie en verzoeken tot verdeling digitaal indienen of beantwoorden.