[PAGE_STYLE]

GGN invoned heeft aan u als eerste beslaglegger een verzoek gedaan.

GGN invoned doet een vordering ingevolge artikel 19 van de Invorderingswet 1990. Voor de betreffende aanslagen zijn aan de belastingschuldige dwangbevelen betekend. Dit is onze titel om een vordering te mogen doen. De vorderingen die GGN invoned in behandeling heeft zijn niet preferent.

Via onderstaande links kunt u verzoeken om informatie en verzoeken tot verdeling digitaal beantwoorden.

1. U wilt graag een verzoek om informatie beantwoorden
Dit kan, gebruik hiervoor het formulier en geef hierbij aan dat het gaat om een verzoek om informatie. 

2. GGN invoned heeft bij u een verzoek tot verdeling ingediend
U kunt hierop ook digitaal reageren, klik hier om ons digitaal te antwoorden.