[PAGE_STYLE]

U heeft van de inhoudingsplichtige informatie ontvangen dat GGN invoned de eerste beslaglegger is

GGN invoned doet een vordering ingevolge artikel 19 van de Invorderingswet 1990. Voor de betreffende aanslagen zijn aan de belastingschuldige dwangbevelen betekend. Dit is onze titel om een vordering te mogen doen. De vorderingen die GGN invoned in behandeling heeft zijn niet preferent.

Via onderstaande links kunt u verzoeken om informatie en verzoeken tot verdeling digitaal indienen.

1. U wilt graag een verzoek om informatie doen
Dit kan, gebruik hiervoor het formulier en geef hierbij aan dat het gaat om een verzoek om informatie. U ontvangt vervolgens antwoord op de gestelde vragen per mail.

2. U wilt graag een verzoek tot verdeling indienen
Dit kan, gebruik hiervoor het formulier en geef hierbij aan dat het gaat om een verzoek tot verdeling en upload daarnaast de titel en de vordering. U ontvangt vervolgens een reactie per mail.