[PAGE_STYLE]

Voor opdrachtgevers

Waarom opdrachtgevers kiezen voor GGN invoned

Sinds de start in 2006 is GGN invoned uitgegroeid tot de tweede grote dienstverlener op het gebied van de dwanginvordering, met meer dan 100 opdrachtgevers.

GGN invoned is een combinatie van jarenlange kennis en ervaring op het gebied van invordering (Invoned) met de schaalvoordelen van het grootste deurwaarderskantoor van Nederland (GGN). Voor u betekent dit toegang tot alle innovaties waarmee GGN invoned persoonlijk én effectief incasseren in de praktijk brengt en een groot inzetbaar deurwaardersnetwerk van meer dan 100 deurwaarders.

Wij zijn dé invorderingspartner voor lokale overheden en houden ons zowel in binnen- als in het buitenland bezig met invordering van reguliere belastingen, parkeerbelasting, terugvordering en verhaal, privaatrechtelijke vorderingen, dwangsommen en bestuursdwang.

Bij ons verloopt het hele traject van aanslagoplegging, via aanmaning naar dwanginvordering, volgens een van tevoren bepaalde route. GGN invoned heeft de processen volledig gedigitaliseerd. Natuurlijk kunt u ons ook inzetten in deelprocessen, voor piekbelastingen en second opinions. U kiest zelf waar in het proces u wilt instappen. Wij bieden invordering op maat, met uw invorderingsbeleid als uitgangspunt.

De diverse processen worden door GGN invoned efficiënt en effectief uitgevoerd met een hoge kwaliteit. Dit blijkt ook uit het feit dat wij ISO 9001 gecertificeerd zijn en voldoen aan de AVG.

ISO9001.JPG