Betalen goed geregeld.

Invoned int belastingen namens
uw gemeente of waterschap.

Betalen goed geregeld.

Partner van uw lokale overheid


Invoned werkt samen met gemeenten, waterschappen, provincies in Nederland. Wij vorderen alle lokale belastingen in, zoals de onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen, de verontreinigingsheffing of parkeerbelasting. Heeft u niet op tijd betaald? Dan schakelt uw gemeente of waterschap Invoned in. 

Stel een vraag

Waarom ontvang ik post van Invoned?

Invoned werkt samen met gemeenten, waterschappen, provincies in Nederland. Wij vorderen alle lokale belastingen in, zoals de onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen, de verontreinigingsheffing of parkeerbelasting. Heeft u niet op tijd betaald? Dan schakelt uw gemeente of waterschap Invoned in.

Ik kan niet betalen

Het kan voorkomen dat u de rekening niet binnen de termijn kan betalen. Afhankelijk van uw situatie kunt u uitstel van betaling krijgen, of betalen in termijnen.

Waarom moet ik extra kosten betalen?

U heeft uw aanslag(en) niet op tijd betaald. Daardoor heeft uw gemeente of waterschap extra kosten moeten maken voor bijvoorbeeld de aanmaning of een bevel. De kosten hiervan moet u betalen. De hoogte van deze kosten is geregeld in de Kostenwet en worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Onze aanpak

Uw partner in sociaal incasseren

Invoned ondersteunt lokale overheden bij het invorderen van belastingen. Dat doen we met een innovatieve aanpak op maat, met oog voor uw belangen én die van de burger.

Over Invoned

Nieuws en actueel

Invoned in beweging

Gekopieerd naar het klembord.